Celem dalszego świadomego użytkowania tych stron WWW, prosimy o przeczytanie informacji o zasadach zbierania i przetwarzania danych ( w tym osobowych) oraz zasad działania Cookies i personalizacji IP.

Dalsze korzystanie z niniejszej witryny WWW oznacza iż użytkownik zapoznał się z tymi zasadami działania i akceptuje politykę działalności tej witryny. W przeciwnym wypadku prosimy nie korzystać z naszych stron.

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO
i polityki zbierania danych

1. Witryna ta (to znaczy właściciele firmy i zarządzający witryną) nie wymaga do zadania pytania i otrzymania odpowiedzi podawania żadnych danych osobowych określonych w prawie.
Użytkownik tej strony WWW, który chce uzyskać informacje od zarządzających witryną zobowiązany jest jedynie do podania adresu e-mailowego, celem otrzymania odpowiedzi oraz dowolnego nicka, który nie jest nazwiskiem lub jej prawdziwym imieniem.

2. Klauzula ta nie dotyczy spraw prowadzonych z podmiotami prawnymi, urzędami i instytucjami publicznymi.

3. Firmy, instytucje lub inne osoby prawne celem szybkiego kontaktu powinny dodatkowo podać służbowy numer telefonu.

4. Adresy e-mailowe wykorzystywane są jedynie do kontaktów w zakresie zainteresowań obu stron.
Adresy te nie są wykorzystywane do celów reklamowych i nie są wprowadzane do żadnej bazy newslettera. Adresy te nie są udostępniane stronom trzecim.
Powyższa zasada dotyczy również podanych numerów telefonów służbowych.

5. Żadne dane zgłaszających zapytanie nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są gromadzone w automatycznych bazach danych.

6. W przypadku kiedy użytkownik nawiąże personalny kontakt z firmą 4ever sp.z o.o.sp.k, przekazuje on swoje swoje dane osobowe bezpośrednio (pisemnie lub drogą elektroniczną) pracownikowi firmy i zostaje poinformowany na piśmie (lub droga elektroniczną) o zasadach RODO stosowanych przez 4ever sp.z o.o.sp.k.i

K

Klauzula informacyjna dotycząca technologii Cookies

1. Witryna ta używa anonimowych danych zbiorczych o odwiedzinach strony, zbieranych przez Google Analytics.
W zakresie technologii Cookies należy zapoznać się z informacjami Google i informacjami zawartymi w używanych przeglądarkach.
Strona internetowa wykorzystuje dane z odwiedzin zebranych przez Google Analytics i inne podmioty analityczne w ogólnym zakresie ilości odwiedzin i parametrów odwiedzin.

Użytkownik, jeśli chce korzystać z informacji tych stron internetowych musi wyrazić na to zgodę.
Nie można korzystać z tych stron negując system Cookies na stronach – należy wtedy opuścić natychmiast strony tego portalu.

2. Witryna ta nie gromadzi danych na temat adresów IP internautów i nie śledzi IP.
W zakresie zbierania i wykorzystywania adresów IP do personalizacji należy się zwracać bezpośrednio do koncernu Google.

3. Właściciele (zarządzający) nie odpowiadają za działania technologii śledzenia internautów możliwych ewentualnie do stosowania przez właścicieli hostingu, oprogramowań, dysków wirtualnych i serwerów pocztowych oraz przez reklamodawców.